Helyi tanterv

 

 

 

Alsó tagozat

 

ének

etika

környezetismeret

magyar

matematika

vizuális kultúra

technika

testnevelés

 

 

Sportosztály

bevezetés

küzdelem és játék

testnevelés és sport

sportágválasztó

Felső tagozat 

angol

biológia

ének

etika

fizika

földrajz

informatika

irodalom

kémia

matematika

német

nyelvtan

vizuális kultúra

dráma és tánc

technika

természetismeret

testnevelés

történelem

 

Sportosztály

bevezetés

sporterkölcstan

küzdelem és játék

tanulásmódszertan

testnevelés és sport

 

 

SNI

bevezetés

angol

földrajz

környezetismeret

magyar 1-4.o

magyar 5-8.o

matematika 1-4.o

matematika 5-8.o

osztályfőnöki

természetismeret

történelem